Datele cu caracter personal colectate de RO ALIMENTA EU S.R.L. se prelucreaza in conformitate cu dispozitiile REGULAMENTULUI UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si a reglementarilor nationale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Protectia datelor dumneavoastra personale în cursul prelucrarii este o preocupare majora pentru RO ALIMENTA EU S.R.L. Dorim sa va oferim o experienta sigura asigurand securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastre personale.

Se prelucreaza date cu caracter personal furnizate (nume, prenume, e-mail, numar de telefon) numai in scopul îmbunătățirii produselor/ serviciilor oferite clientilor prin intermediul sugestiilor/ întrebarilor din partea acestora.

Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre Companie si sunt prelucrate de societatea specializata care va actiona ca imputernicit al Macromex, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legii.

Imputernicitul va colecta, organiza, stoca si utiliza datele dumneavoastra personale doar in scopul realizarii actiunilor comerciale initatie de parti si unde Compania are calitatea de vanzator si clientul acela de cumparator, a notificarii Companiei privind formularea mesajelor de raspuns la recomandarile/parerile/sugestiile primite de la clientii cumparator, a transmiterii unor oferte comerciale periodice ori ocazionale, a comunicarilor de marketing.

Conform legii , beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre RO ALIMENTA EU S.R.L, Str. Mecanizatorilor, Nr.19, Codlea Judet: Brasov , sau pe e-mail la adresa contact@roalimenta.eu

In termen de 15 zile calendaristice de la primirea cererii scrise, RO ALIMENTA EU S.R.L se obliga:

  1. sa confirme daca prelucreaza sau nu date dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  2. sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
  3. sa inceteze in mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.